INTERAKTIO

Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen
opiskelijoiden ainejärjestö

Tervetuloa Interaktio ry:n sivustolle!

Interaktio ry on Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-opiskelijoiden ainejärjestö. Pitkät juuremme alkavat jo vuodesta 1965, kun ainejärjestö perustettiin. Interaktio ry tarjoaa opiskelijoille erilaisia tapahtumia, yhteistä toimintaa sekä edunvalvontaa.

Ainejärjestömme tärkeimpiä tehtäviä on luoda yhteisöllisyyttä ainejärjestömme opiskelijoiden kesken, luoda yhteyksiä muihin opiskelijajärjestöjen opiskelijoihin sekä suunnata katsetta myös tulevaan työelämään. Lisäksi koemme tärkeäksi pitää huolta jäsenistöstämme edunvalvonnan kautta. Vapaa-ajan toimintaa pyritään järjestämään laidasta laitaan. Jäsenenä pääset osallistumaan erilaisiin tapahtumiin – oli se sitten juhlien, kulttuuri-, liikunta- tai kansainvälisyystapahtumien muodossa.

Interaktion tärkeimpiä arvoja ovat saavutettavuus, turvallisemman ja syrjinnästä vapaan tilan periaatteet, hyvinvointi, avoimuus, vaikuttavuus, moninaisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen sekä ekologisuus ja eettisyys. Nämä arvot ohjaavat toimintaamme.

Vuoden 2024 hallitus on valittu

Vuoden 2024 hallituskokoonpano:

Puheenjohtaja: Merielle Purunen
Varapuheenjohtaja: Nuppu Laika
Sihteeri: Heta Haunia
Rahastonhoitaja: Ilona Lager
Viestintävastaava: Anni Wahlman
Sosiaalipoliittinen- ja yhdenvertaisuus- ja hyvinvointivastaava: Aino Pajari
Koulutuspoliittinen vastaava: Alli Ollikainen
Varainhankinta- ja yhteistyövastaava: Sara Rissanen
Tuutorivastaavat: Fiona Hyvärinen ja Elisabet Heinonen
Tapahtumavastaavat: Elli Chazalmartin ja Liisa Kurikka-aho
Työelämä- ja alumnivastaava: Tanja Saukko
Kansainvälisyysvastaava: Anni Keskinen

Lisäksi syyskokouksessa on valittu seuraavat hallituksen alaiset toimihenkilöt:

Aj-tilavastaava: Emilia Härkönen
Liikuntavastaava: Lari Puumalainen
Kulttuurivastaava: Jutta Aaltonen
Tapahtumatoimihenkilöt: Ella Lasanen
Kansainvälinen tuutorvastaava: Senni Aalto