Opiskelijan ohjauspalvelut 2021

Päivitetty 13.4.2021

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat pääasiassa muotoa etunimi.sukunimi(at)tuni.fi. Yliopisto pyrkii siirtymään käyttämään alla mainittuja palveluosoitteita aina kun mahdollista.

Interaktion koulutuspoliittiselta vastaavalta voi myös aina kysyä neuvoa, jos ei tiedä keneen olla yhteydessä: kopo(at)interaktiory.fi

Fukseilla: Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen – kurssin oman ryhmän opettaja
Kandivaiheen opiskelijoilla: opettajatuutori Sanna Raudaskoski, esimerkiksi opintojen suunnittelu, HOPS, eteneminen
Myös kandiseminaarin ohjaajalta saa tarvittaessa neuvoja

Maisteriohjelmat:
Ensisijaisesti neuvoja antaa graduohjaaja

Tiettyyn maisteriohjelmaan liittyviä kysymyksiä voi esittää opintosuuntavastaaville:
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelma:  Päivi Honkatukia
Sosiaaliantropologian maisteriohjelma:  Laura Huttunen
Sosiaalipolitiikan maisteriohjelma:  Marita Husso
Sosiaalipsykologian maisteriohjelma:  Atte Oksanen
Sosiologian maisteriohjelma:  Semi Purhonen
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma:  Anu Koivunen

Yhteiskuntatutkimuksen teknisemmät, esimerkiksi koko tutkinnon rakenteeseen liittyvät opintoasiat:  ykt.opiskelu.tau(at)tuni.fi
Koulutusasiantuntija  Johanna Elo
Kansainvälisyys  Anna Wansén-Kaseva, mobility.tau(at)tuni.fi
Tutkintotodistukset, JOO-opinnot  Maiju Närepalo
Jatkotutkintojen tutkintotodistukset Sinikka Määttä, soc.doc.tau(at)tuni.fi

Koko yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteinen neuvonta soc.opiskelu.tau(at)tuni.fi
HUOM! Myös Sisu-neuvojat tavoittaa jatkossa tästä osoitteesta!

Yliopisto tarjoaa myös opinto-ohjauspalveluita:  opiskelijanohjaus.tau(at)tuni.fi
Opintopsykologin palveluita: opintopsykologit.tau(at)tuni.fi
Uraohjausta:  uraohjaus.tau(at)tuni.fi