Päivitetty 4.11.2022

 

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat pääasiassa muotoa etunimi.sukunimi(at)tuni.fi.

Yliopisto siirtyy käyttämään alla mainittuja palveluosoitteita aina kun mahdollista.

Interaktion koulutuspoliittiselta vastaavalta voi myös aina kysyä neuvoa, jos ei tiedä keneen olla yhteydessä: kopo(at)interaktiory.fi

 

Tiedekunnan häirintäyhdyshenkilö: Leena Nikkari

 

Fuksit: Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen -kurssin oman ryhmän opettaja

Kandivaiheen opiskelijat: opettajatuutori Virve Peteri (esim. opintojen suunnittelu, HOPS, eteneminen)

Myös kandiseminaarin ohjaajalta saa tarvittaessa neuvoja.

Maisteriopiskelijat: Ensisijaisesti neuvoja antaa graduohjaaja

 

Tiettyyn maisteriohjelmaan liittyviä kysymyksiä voi esittää opintosuuntavastaaville:

Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriohjelma: Päivi Honkatukia

Sosiaaliantropologian maisteriohjelma: Laura Huttunen

Sosiaalipolitiikan maisteriohjelma: Marita Husso

Sosiaalipsykologian maisteriohjelma: Melisa Stevanovic

Sosiologian maisteriohjelma: Juha Suoranta

Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma: Hanna Ojala

 

Koko yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteinen neuvonta (esim. tutkintojen rakenteet, valmistumiseen liittyvät kysymykset, sisuasiat): soc.opiskelu.tau(at)tuni.fi

 

Yhteiskuntatutkimuksen teknisemmät, esimerkiksi koko tutkinnon rakenteeseen liittyvät opintoasiat: ykt.opiskelu.tau(at)tuni.fi

 

Koulutusasiantuntija: Johanna Elo

Tutkinto-ohjelmavastaava: Noora Ellonen

Kansainvälisyys: Anna Wansén-Kaseva, mobility.tau(at)tuni.fi

Tutkintotodistukset: ykt.opiskelu.tau(at)tuni.fi

JOO-opinnot: soc.opiskelu.tau(at)tuni.fi

 

Jatkotutkintojen tutkintotodistukset: Sinikka Määttä, soc.doc.tau(at)tuni.fi

 

Yliopisto tarjoaa myös opinto-ohjauspalveluita: opiskelijanohjaus.tau(at)tuni.fi

Opintopsykologin palveluita: opintopsykologit.tau(at)tuni.fi

Uraohjausta: uraohjaus.tau(at)tuni.fi

Opiskelijan oppaaseen on koottu kattavasti opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä yhteystietoja ja tukimahdollisuuksia. Löydät sieltä apua esimerkiksi elämänhallintaan, opintojen sujumiseen sekä muuhun tuen tarpeeseen: https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/tampereen-yliopiston-opiskelijan-opas/opiskelijoiden-hyvinvointi