KOHDATESSASI EPÄASIALLISTA KOHTELUA OPETUKSESSA

Näin toimit kohdatessasi epäasiallista kohtelua Yhteiskuntatutkimuksen yksikön opetuksessa

Mitään epäasiallista kohtelua ei tarvitse tai kuulu sietää. Mikäli epäasiallista kohtelua kuitenkin esiintyy yhteiskuntatutkimuksen yksikön opetustilanteissa, on hyvä toimia näiden ohjeiden mukaisesti. Ohjeet perustuvat yliopiston toimintamalliin häirintätilanteissa, joista voi lukea lisää täältä.

 

  1. Mikäli mahdollista reagoi tilanteeseen heti, älä jää odottamaan, että tilanne menisi ohi. Ota asia puheeksi opetustilanteessa, jotta kaikki voivat oppia asiasta. Suurin osa tilanteista ratkeaa avoimella keskustelulla osallisten välillä. Ensisijainen toimenpide onkin keskustella asiasta opetustilanteessa mukana olleen opettajan kanssa.
  2. Jos haluat keskustella tai pohtia tilannetta jonkun muun kuin opetuksessa mukana olleen opettajan kanssa, ota yhteyttä tiedekunnan häirintäyhdyshenkilöön opintopäällikkö Leena Nikkariin. Keskustelu opiskelijan ja yhdyshenkilön välillä on luottamuksellinen kohtaaminen sähköisesti tai kasvotusten. Mukaan keskusteluun voidaan tarvittaessa pyytää tutkinto-ohjelman edustaja.
  3. Prosessin etenemisestä sovitaan keskustelussa. Jatkotoimenpiteitä tai yhteydenottoja ei tehdä ilman suostumusta. Keskustelun sisältöä ja osapuolia ei arkistoida. Keskustelumäärät tilastoidaan. Prosessi voi edetä yhteisellä keskustelulla opiskelijan, opettajan ja yhteishenkilön kanssa. Tarvittaessa mukaan otetaan myös tutkinto-ohjelmavastaava Noora Ellonen. Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan keskusteluun ottaa mukaan myös dekaani Juho Saari.   
  4. Mikäli epäasiallisen kohtelun/kiusaamisen ehdot täyttyvät tai ristiriitatilanne jatkuu, vaikka se on tuotu esille, täytä virallinen häirintäilmoitus tilanteesta ja lähetä joko osoitteeseen hairintailmoitus.tau@tuni.fi tai TREYn häirintäyhdyshenkilöille. Asia tulee näin virallisesti vireille. Häirintäilmoitus annetaan melko laajasti tiedoksi yhteisössä ja sen käsittely tapahtuu intrassa kuvatun prosessin mukaisesti