Turvallisemman tilan periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteet ovat monille itsestään selviä ”kirjoittamattomia sääntöjä”, mutta niiden aukikirjoittaminen helpottaa ongelmatilanteisiin tarttumista ja häirintään puuttumista. Ne ovat myös yksi tapa tehdä Interaktion tapahtumista viihtyisämmät kaikille.

Interaktion turvallisemman tilan periaatteet
 • Ole ymmärtäväinen ja huomaavainen toisia kohtaan. Opiskelijat tulevat monista taustoista, ja moni yhdelle itsestään selvä normi on toiselle vielä tuntematon. Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään heidän ulosantinsa perusteella. Välitä siitä mitä muille kuuluu, mitä he tekevät, miltä heistä tuntuu, miten tekosi ja sanasi vaikuttavat heihin. Välitä myös tiloista ja irtaimistosta. Älä arvota ketään tietämyksen tai kiinnostuksen kohteiden pohjalta.
 • Kunnioita toisten henkilökohtaista tilaa. Esimerkiksi halaaminen voi olla toiselle luontevaa, ja yhdelle ahdistavaa. Jos et ole varma, voit aina kysyä!
 • Kunnioita toisten rajoja, niin fyysisiä kuin muunlaisia. Jos joku vaikuttaa ahdistuvan tietystä puheenaiheesta tai ei naura tietynlaisille vitseille, on usein kohteliainta ohjata aihe muualle.
 • Kunnioita toisten puheenvuoroja kuuntelemalla. Hyvät jutut odottavat kyllä vuoroaan!
 • Luo avointa ja keskustelevaa tunnelmaa ja anna muille tilaa myös ilmaista itseään. Hyväksy myös vähempi aktiivisuus.
 • Yritä olla tekemättä olettamuksia muiden osallistujien sukupuolesta, seksuaalisuudesta, terveydestä tai taustasta. Ymmärrä, että et tiedä kenestäkään kaikkea.
 • Kun puhut mistä tahansa ihmisryhmästä, koita tehdä se kunnioittaen ja vältä yleistyksiä. Muista, että vieruskaveri tai joku hänelle tärkeä ihminen voi kuulua kyseiseen ryhmään. Älä käytä puheessasi tai käytöksessäsi syrjiviä stereotypioita.
 • Rasismi, seksismi ja muu syrjintä eivät kuulu akateemiseen kulttuuriin. Jos joku esittää syrjiviä kommentteja, ilmaise olevasi eri mieltä tai huomauta asiasta kahden kesken. Jos loukkaava toiminta jatkuu, vie asia tiedoksi TREY:n häirintäyhdyshenkilöille.
 • Kaikki tekevät virheitä. Älä naura virheen tekijälle tai nolaa häntä. Jos huomaat tehneesi virheen, pyydä sitä anteeksi. Tekemällä oppii!
 • Jos tapahtumassa käytetään alkoholia, älä painosta ketään juomaan tai kysy, miksi hän ei juo. Humalatila ei anna lupaa huonoon käytökseen. Huolehdi päihtyneistä kanssajuhlijoista. Älä jätä yksin selkeästi huonossa kunnossa olevaa henkilöä, vaan huolehdi hänestä tai varmista, että joku muu huolehtii.
 • Kiireellisissä hätätilanteissa tärkeintä on muistaa hätänumero 112 ja soittaa siihen mahdollisimman nopeasti, jotta apu saadaan pikaisesti paikalle.

The policy for safer space can bee seen as an ”unspoken rule” that is clear to many, but writing them out makes it easier to intervene in problematic behaviour as well as harassment of any kind. They are also one way to make Interaktio’s events comfortable for all.

Interaktio’s policy for safer space
 • Be understanding and considerate towards others. Students come from many different backgrounds, and there are many things that are familiar to one, but unfamiliar to other. Do not judge others based on their views, delivery of speech, knowledge or interests. Be considerate towards others by showing interest and paying attention to what they are doing, how they feel, and how your actions and words might affect them. Take care of the venue and its personal property as well.
 • Respect others’ personal space. Hugging may be okay with one, but someone else might find it uncomfortable. If you are not sure about something, you can always ask!
 • Respect others’ boundaries, physical as well as other kind. If someone seems to find some topic uncomfortable or does not laugh at certain kind of jokes, the politest thing to do is to change the subject.
 • Respect everyone’s turn to speak. Good stories can wait!
 • Do your part in making sure that the atmosphere is open and that everyone feels safe to express their opinions. Give others space to express themselves. Accept non-active participation too.
 • When talking about certain group, try to do it respectfully and avoid generalization. Remember that the person sitting next to you or someone dear to them might be part of that group. Do not use discriminative stereotypes in your speech or in your actions.
 • Racism, sexism, discrimination and harassment of any kind does not belong in the academic culture. If someone is being discriminative or harassive, express your disagreement with them or let them know about in private. If the harassment continues, contact TREY’s harassment contact persons via email (hairinta(at)trey.fi).
 • Everyone makes mistakes. Do dot laugh at the person who made a mistake or try to embarrass them. If you notice you have made a mistake, apologize for it. We learn from our mistakes!
 • If there is alcohol consumption in the event, do not pressure anyone to drink or ask why they are not drinking. Intoxication is not an excuse for disturbing behaviour. Take care of your intoxicated fellow party goers. Do not leave alone someone who is clearly heavily intoxicated. Take care of them, or if you cannot do that yourself, find someone who is able to.
 • In genuine emergencies, the most important thing is to remember the emergency number 112 and dial it as soon as possible, so that assistance can be brought to the scene without delay.