Häirintä- ja yhdenvertaisuuslomake

Jos koet Interaktion toiminnassa häirintää tai esteitä yhdenvertaisuuden toteutumiselle, voit ilmoittaa siitä alla olevalla lomakkeella. Lomaketta käsittelee luottamuksellisesti Interaktion yhdenvertaisuusvastaava. Voit halutessasi ottaa yhdenvertaisuusvastaavaan myös yhteyttä sähköpostitse. Lomakkeeseen voit jättää ilmoituksen anonyymisti, mikä toivon mukaan madaltaa kynnystä ilmoittaa esteistä.

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa siitä, mikäli havaitset yhdenvertaisuuden toteutumiseen liittyviä ongelmia tai esteitä Interaktion toiminnassa.

Yhteystietojen jättäminen ei ole pakollista, vaan lomakkeen voi lähettää myös nimettömänä. Lomakkeeseen tulleet viestit lukee luottamuksellisesti Interaktion yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaava arvioi parhaan mahdollisen tavan viedä asiaa eteenpäin ja pyrkii toimimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisen kanssa. Hän ilmoittaa muulle hallitukselle tapahtuneesta asiasta parhaalla katsomallaan tavalla kunnioittaen ilmoittajan nimettömyyttä.

Voit ottaa myös yhteyttä suoraan yhdenvertaisuusvastaavaan tai muuhun Interaktion hallituksen jäseneen. Muista, että voit halutessasi ottaa yhteyttä myös TREY:n häirintäyhdyshenkilöihin Interaktion yhdenvertaisuusvastaavan sijaan.

If you find any obstacles for inclusivity in Interaktio’s actions or practices, you can report about it with the form below. The form will be received by the Equality/Inclusivity Representative (Yhdenvertaisuusvastaava) of Interaktio. If you wish, you can also contact the Equality/Inclusivity Representative via e-mail (see ”Yhdenvertaisuusvastaava” from this tab). If the person who has filled in the form so wishes, the International Organizer and/or Head International Tutor will assist the Equality/Inclusivity Representative in solving the matter.

With the form you can leave your comment anonymously which will hopefully lower the threshold to report about obstacles with regard to inclusivity.

You may use this form to report incident(s) in which you encounter problems or hindrances with regard to striving for equality in the actions or practices of Interaktio.

It is not compulsory to leave your contact information, however, but you may as well send an anonymous report. The form will be received confidentially by the Equality/Inclusivity Representative (Yhdenvertaisuusvastaava) of Interaktio.
The Equality/Inclusivity Representative will consider the best possible way to handle the matter and will try to work closely with the person who has reported the incident. The Equality/Inclusivity Representative will inform the rest of the Interaktio board about the matter using her/his/their best judgement, while respecting the anonymity of the person concerned.

You may also directly contact the Equality/Inclusivity Representative or any other member of the Interaktio board. If the person who has filled in the form so wishes, the International Organizer and/or Head International Tutor may assist the Equality/Inclusivity Representative in solving the matter. Should you prefer so, you may also contact the Harassment Representatives of the Student Union TREY instead of contacting the Representative of Interaktio.

Yhdenvertaisuuslomake Interaktion jäsenille / Inclusivity form for Interaktio (Social Science students’ organization)