TOIMIHENKILÖHAKU 2021

 

Etsimme toimihenkilöitä Interaktion hallitukseen. Toimihenkilöt valitaan erikseen tietyille pesteille. Pestivastaava tekee valinnat ja ilmoittaa kaikille hakijoille sähköpostitse.

Toimihenkilöiden tarkoituksena on vähentää hallituslaisten taakkaa. Jokainen toimihenkilö saa todistuksen aktiivisuudestaan hallituskauden 2021 loppupuolella.

Toimihenkilöitä tapahtumatoimikuntaan

Haluatko olla mukana luomassa koronan jälkeisiä ensimmäisiä bileitä? Oletko aina halunnut järjestää huipputapahtumia? Nyt sinulla on oiva tilaisuus päästä mukaan tekemään monipuolisia tapahtumia loistokkaan tiimin kanssa. Hae siis vuoden 2021 tapahtumatoimikuntaan! 

Tapahtumatoimikunta sisältää kahden tapahtumavastaavan lisäksi useampia toimihenkilöitä.

Tapahtumatoimihenkilöt eivät ole hallitusvastuussa, eikä heidän ole välttämätöntä osallistua hallituksen kokouksiin, toisin kuin tapahtumavastaavien. Toimareiden tärkein tehtävä on toimia tiiviissä yhteistyössä tapahtumavastaavien kanssa. Tärkeitä ominaisuuksia tapahtumatoimihenkilöille ovat toimiva ryhmätyöskentely, oma-aloitteisuus ja avoimuus. Toimihenkilönä pääsee myös kehittämään organisointitaitoja sekä toteuttamaan omia tapahtumaideoita. 

Toimihenkilöiden tehtäviin kuuluu tapahtumavastaavien auttaminen käytännön järjestelyissä esimerkiksi kaupassa käynti, sitsitilan laittaminen valmiiksi ja  siivoaminen tapahtumien jälkeen. Myös tapahtumien ideoinnissa on heistä apua, kuten tapahtumakuvauksien ja tapahtumakuvien teossa. Toisinaan tapahtumatoimikunnalla on omia kokouksiaan liittyen esimerkiksi tuleviin tapahtumiin, joten niihin osallistumista pidetään suotavana. Tapahtumatoimihenkilöt pääsevät myös tapahtumiin alennetuin hinnoin, korvauksena suunnitteluavusta (poikkeuksena tapahtumat, joita hoitavat muut hallituksen jäsenet, kuten fuksisitsit).

Toimihenkilöillä ei ole samanlaista vastuuta tapahtumista kuin tapahtumavastaavilla. Esimerkiksi budjetoinnista, tilojen varaamisesta ja viestinnästä yhteistyöhennkilöiden kanssa (muut ainejärjestöt, yritykset) huolehtivat tapahtumavastaavat.

Kerro alla olevalla lomakkeella itsestäsi. Lisäksi vastaa kysymyksiin: Miksi juuri sinä olisit hyvä tapahtumatoimikuntaan? Mikä motivoi sinua hakemaan toimikuntaan? 

Hakemus tapahtumatoimikuntaan

11 + 7 =