Toimihenkilöpestien kuvauksia

Päivitetty 2022

 

Ainejärjestön tilavastaava

Yhteiset, viihtyisät tilat ovat keskeinen ja näkyvä osa ainejärjestötoimintaa. Interaktion osalta aj-tila vaatii aktiivisen käyttöasteensa vuoksi myös vastuuhenkilön huolenpitoa. Aj-tilavastaavan tehtäviin kuuluu ensisijaisesti aj-tilan kahvitarpeiden hankkiminen yhdistyksen rahoilla sekä tilan pitäminen viihtyisänä. Tämän ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa yksinäistä puurtamista muiden viihtyvyyden vuoksi, vaan aj-tilavastaava voi organisoida yhteiset siistimistalkoot tai vastuuttaa suostuvaista jäsenistöä kahviostoksille. Saattaapa aj-tilavastaava myös sisustaa yhteistä tilaa ja ehdottaa lisähankintoja sinne. Tehtävässä hyödyksi on aj-tilassa viihtyminen. Aj-tilavastaavan tehtävä on tärkeä ja jäsenistön arvostama osa päivittäistä ainejärjestötoimintaa.

Aj-tilavastaavan toiminnan kannalta hallitukseen kuuluminen ei ole välttämätöntä, minkä vuoksi se on useimmiten toimihenkilöpesti.

Kansainvälinen tuutorivastaava

Katso hallituspestit → tuutorivastaava.

Kulttuuritiimi

Kulttuurivastaavan toimihenkilöt pääsevät tutustumaan Tampereen kulttuuritarjontaan sekä suunnittelemaan laidasta laitaan mielekästä kulttuuritekemistä interaktiolaisille.

Kunniavaliokunta

Interaktiossa kunniavaliokunnan tehtävä on ensimmäisenä vuotenaan (2022) valmistella merkkiohjesääntö sekä luoda pohjaa ja vakiinnuttaa Interaktioon kiittämiskulttuuria. Kunniavaliokunta voi miettiä mm. seuraavia asioita: vuosijuhlanauhan, pinssien ja ansiomerkkien hankkimista Interaktiolle, tunnustus- ja kunnianosoituskulttuuria sekä niihin liittyviä kriteereitä sekä kunniajäsenyyttä tai esimerkiksi tutkinto-ohjelman henkilöstön kiittämiseen liittyviä toimintamalleja.

Kunniavaliokunta kokoontuu vuoden 2022 aikana alustavasti noin kerran kuukaudessa, ja kuka vaan Interaktion jäsen voi hakea. Kunniavaliokuntaan etsitään jäseniä eri vuosikursseilta fukseista aina alumneihin asti.

Lisätietoja kunniavaliokunnasta: miska.puputti@tuni.fi

Liikunta- ja hyvinvointitiimi

Liikunta- ja hyvinvointitoimihenkilöt voivat esimerkiksi suunnitella ja järjestää liikunta- ja/tai hyvinvointitapahtumia, tiedottaa teemaan sopivista aiheista, sekä ylipäätään ideoida ja kehittää liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvää toimintaa ainejärjestössä.

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimiläiset tekevät yhteistyötä tapahtumavastaavien kanssa. Tehtävässä pääsee mm. ideoimaan tapahtumia ja niiden visuaalista puolta, suunnittelemaan haalarimerkkejä, sekä tietenkin hoitamaan käytännön asioita kuten koristelua tapahtumapäivinä.

Tuutorointitiimi

Tuutoroinnin toimihenkilöt avustavat tuutorivastaavia. Työtehtäviin voi kuulua esimerkiksi fuksipassien suunnittelua, pienten tehtävien hoitamista ja tapahtumasuunnittelua. Usein tuutorointitiimin työnkuva selkeytyy enemmän vuoden edetessä. 

Varainhankinta- ja työelämätiimi

Varainhankinnan ja työelämän toimihenkilöt pääsevät kehittämään ainejärjestön toimintaa mm. työharjoittelun, yritysyhteistyön, varainhankinnan ja työelämätapahtumien parissa.

Tsemppi-iltatiimi

Tsemppi-iltatiimiläiset järjestävät vuotuisen tsemppi-illan yhteiskuntatutkimuksen hakijoille. Tiimissä suunnitellaan ja toteutetaan tapahtuma, jossa on tarkoitus auttaa ja tsempata hakijoita. Samalla pääsee tutustumaan mahdollisesti tuleviin opiskelijoihin!